Αγορά Παραγωγής

Έχουμε πελάτες στην εγχώρια και ξένη αγορά. Ετήσιες πωλήσεις άνω των 400 μονάδων, ο διευθυντής πωλήσεων μπορεί να μιλά άπταιστα αγγλικά, προκειμένου να έχει καλή επικοινωνία. Οι κύριες αγορές πωλήσεών μας:

Νοτιοανατολική Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Ασία