Εξοπλισμός Παραγωγής

Διαθέτουμε ένα ανεξάρτητο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας, έχουμε πλήρη από την επεξεργασία υλικών έως τη γραμμή παραγωγής, ώστε η ποιότητα του προϊόντος να επιτυγχάνεται αυστηρός έλεγχος, να διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της ποιότητας του προϊόντος.