Εφαρμογή προϊόντος

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός εκτύπωσης inkjet χρησιμοποιείται κυρίως σε επιχειρήσεις παραγωγής διαφημίσεων, σε επιχειρήσεις πολυμέσων ταινιών και τηλεόρασης, συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων και σε άλλους κλάδους.